Oldal kiválasztása

Tudatosabbak az online vásárlók – Siklósi Máté vendégposztja

Szerző: | 2017. máj 22 | E-kereskedelem

Az online vásárlók szignifikánsan több problémát érzékelnek a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, mint a hagyományos vevők. Vajon ennek mi az oka? Az online vásárlók tudatosabbak, vagy az e-kereskedőknél keresendő a baj? A választ a CP Contact és a Nielsen közös kutatására alapozva Siklósi Máté fogyasztóvédelmi tanácsadó adja meg vendégposztjában.

deddesss.jpg

A CP Contact és a Nielsen közös, havonta végzett reprezentatív kutatásaira alapozva 2017. április végén jelent meg a fogyasztóvédelmi index, melynek célja, hogy a fogyasztóvédelmi szempontból leginkább releváns mutatószámokat negyedévente prezentálja. Az index első negyedévének publikálása után fontosnak tartjuk bemutatni, mi a különbség az online már vásárolt, illetve a teljes népesség között.

A fogyasztóvédelmi index elsősorban három mutatószámra épül:

  • panaszmennyiség,
  • bizalom,
  • tudatosság.

kep1.png

Panaszok száma

A panaszmennyiség mérésekor arra kérdezünk rá, hogy az elmúlt évben hány olyan esetre emlékszik a megkérdezett, amikor egy termékkel/szolgáltatással kapcsolatosan problémája volt. A 2017 első 3 hónapjában végzett kutatások azt mutatják, hogy a karácsonykor vásárolt termékek által okozott felhőtlen boldogság miatt januárban kevesebb a panasz, ugyanakkor márciusra vélhetően elromlik már annyi termék, hogy a panaszok száma jelentős emelkedésbe kezd.

A diagram rámutat, hogy az online már vásárolt emberek szignifikánsan több problémát látnak/érzékelnek a kereskedelemben, szolgáltatások terén, mint a teljes népesség. Ha pedig csupán az online még nem vásárló embereket vetjük össze az online vásárlókkal, még szembetűnőbb a különbség (januárban például az online vásárlók 16%-a, az online nem vásárlók 4%-a jelezte, hogy 1 éven belül előfordult, hogy termékkel kapcsolatos problémájuk volt).

kep2.png

Bár a nemzetközi szakirodalom gyakran tartja a magasabb panaszszámot a tudatosság jelének, mi ezzel nem feltétlenül értünk egyet. Az ugyanakkor számunkra is vitathatatlan, hogy a tudatosság és a fogyasztói ismeretek magas szintjét jelzi, ha adott vásárló(k) több problémát észlelnek, mint társaik (tisztában vannak azzal, mi a jogsértő és mi nem). A fenti diagram és a háttérben mutatkozó számok egyértelműen jelzik, hogy az online vásárló fogyasztóvédelmi szempontból képzettebb, tudatosabb.

Cégek iránti fogyasztói bizalom

A második mutató alapja az a kérdés, hogy a fogyasztók szerint ha a kereskedő/szolgáltató jogszabályt sért, akkor azt szándékosan (üzleti érdekből) vagy tudatlanságból teszi? A felméréskor példaként egy hibás árfeltüntetést, vagy egy helytelen szavatossági idővel összefüggő tájékoztatást említettek kollégáink.

Az utóbbi eset különösen azért jó példa, mivel több alkalommal mértük már azt, hogy a szavatossági idő helyes hosszát (2 év) milyen arányban tudják jól meghatározni a fogyasztók, illetve a kereskedők. Így pontos képet alkothatunk arról, hogy a kereskedők frontvonala (eladók) majdnem ugyanolyan hibásan tudja (kb. 90% hibás válasz) a szavatosság helyes idejét, mint a vásárlók (kb 96% hibás válasz).

Ennek fényében szinte üldözési mániának hathat, hogy a hazai fogyasztók többsége szerint az üzletekben szándékosan, üzleti érdekből tájékoztatják félre a vásárlókat. A mérésben résztvevők 50 (január), majd 54%-a (március) szerint ez tudatos átverés, és csupán 38 (január) majd 35%-a (március) tartja a problémát tudáshiányból eredőnek. Az online vásárlók valamivel jóhiszeműbben állnak a kereskedőkhöz, ám a különbség csupán pár százaléknyi, de szignifikáns.

Érdekes, hogy míg a panaszok száma januártól márciusig nőtt, addig a bizalom ezzel ellentétesen mozgott, vagyis a több panasszal erősödött az emberek azon érzése, hogy itt bizony nem véletlen tudáshiány miatt tájékoztatják hibásan a vásárlókat.

Fogyasztói tudatosság

Régóta fontos kérdés, hogy mennyire komolyak a hazai fogyasztók ismeretei a reklamáció, panaszkezelés terén. Bár a hazai szavatossági szabályokat uniós csatlakozásunk előtt (2003) írták újra (6 hónapról 2 évre nőtt a szavatosság), 10 emberből legfeljebb egy tudja a kétéves határidőt pontosan megmondani. Bár a webes vásárlók tudása sem érdemel különdíjat, a korábban jelzett különbség itt is látható: minden hónapban több webes vásárló ad helyes választ a kérdésre, mint akár a teljes megkérdezett kör, vagy különösen a weben még nem vásároltak.

kep3.png

A diagramon januártól kék vonallal látható a webes vásárlók helyes válaszaránya (6, 8 majd 12%), alatta a teljes minta helyes válaszai (5, 6, 8%). Az adatsor ráerősít arra a korábban már felállított elképzelésre, hogy tavaszra egyre több a reklamáció, így a panaszban jártas vásárlók egyre helyesebben tudják a szavatossági határidőket mind a webes, mind a nem webes vásárlók között. Érdekességképpen hozzáfűzhető, hogy 2017 januárban a webes még nem vásárlók csupán 4,5%-a adott helyes választ szemben az online gyakorlottak 6%-ával, ami az alacsony számok mellett több mint 30%-kal több jó megoldást jelent az online vásárlóknál.

Fontos adalék, hogy a nők sokkal nagyobb arányban adnak helyes választ, mint a férfiak, ahogy más felmérésekhez hasonlóan a magasabb végzettségűek és a városlakók is tudatosabbak, mint társaik.

A bejegyzés szerzője Siklósi Máté fogyasztóvédelmi tanácsadó, a CP Contact Kft. ügyvezető partnere. További, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos témák találhatók saját blogjában. A CP Contact új terméke a Panaszkezelő.hu, mellyel gyorsan, online és szabályosan lehet panaszt, reklamációt kezelni.

Legutóbbi bejegyzéseink

Az ideális SaaS modell kiválasztása

Az ideális SaaS modell kiválasztása

Valószínűleg senki számára nem ismeretlen, hogy korábban is létező, alapvetően egyszer (vagy épp főverziónként) megvásárolandó szoftveres megoldásokat helyeznek / helyeztek át SaaS alapokra. Ahogy az sem jelenthet újdonságot, hogy új szolgáltatásokat már kezdettől...

bővebben

0 hozzászólás