SZOLGÁLTATÁSAINK

Mire és miért jó egy szakmai tanácsadó?

Vajon a magyar kis- és középvállalkozások körében miért nincs komoly hagyománya az üzleti, stratégiai tanácsadók igénybevételének? Talán azért, mert a legtöbb kisvállalkozás vezetője úgy gondolja, effélékre csak a nagyvállalatoknak van ideje, szüksége és pénze?

Azok a cégek és cégvezetők, akik ezen előítéleteken mégis képesek túllépni, nagyobb léptékben és távlatokban gondolkozni, és nem idegenkednek attól, hogy tanácsadókat vonjanak be, általában tartósabb és több sikert érnek el, mint ezt megelőzően. Hogy miért? Mert egy külső tanácsadó teljesen újfajta tudást és szemléletet vihet be egy vállalkozás életébe.

Ez nem azért van, mert a tanácsadó okosabb a megrendelőnél!

A tanácsadó sikerének titka publikus: a korábbi projektek során megszerzett széleskörű tapasztalatban és piacismeretben, valamint a tanácsadás módszertanában rejlik. A szakember alapos kutató- és elemzőmunkával, az ügyféllel együttműködve, felhasználva a nála felhalmozódott iparági tudást és tapasztalatot, a legjobb válaszokat adja a megoldandó problémákra.

Így a mi célunk is az, hogy minden ügyfelünknek azt nyújtsuk, amire szüksége van. Szolgáltatás-csomagjainkat úgy állítottunk össze, hogy azok rugalmasan alkalmazkodjanak a cégméret és a tevékenység szempontjából is különböző igényekhez.

Az alábbiakban összefoglaljuk tanácsadási szolgáltatásainkat nagy vonalakban, melyek természetesen tovább alakíthatók a konkrét feladatok ismeretében.

Miben tudunk segíteni?

A tanácsadás célja lehet, a teljesség igénye nélkül:

Üzleti ötlet validálása
Digitális transzformáció tervezése, előkészítése
Szolgáltatás vagy termék piaci bevezetésének tervezése

 • Meglévő üzlet fejlesztése
 • Árbevétel jelentős és folyamatos növelése
 • A piaci részesedés növelése
 • A növekedéshez szükséges üzletfejlesztési feladatok meghatározása
 • Üzletfejlesztési terv készítése

Pénzügyi terv készítése

Hogyan dolgozunk?

A tanácsadási projektek általában az alábbi részekből épülnek fel:

 • Workshop(ok)

  egy-egy üzleti kérdés feltárása az ügyfél aktív közreműködésével, a megoldási lehetőségek körbejárása és egyeztetése. Ezeken a workshopokon speciális tanácsadói technikákat alkalmazunk és az előzetes elemzések eredményeit használjuk fel.

 • Tanácsadói háttérmunka (kutatás, elemzés, tanácsadói anyag elkészítése)

  piaci adatok, mérések, trendek, illetve az ügyféltől származó historikus adatok alapján készülő kalkulációk és elemzések készítése, amelyekre alapozva az ügyfél valós képet kap cége aktuális helyzetéről, illetve a piaci folyamatokról.

 • Tanácsadói prezentáció

  a közös munka, valamint a tanácsadói háttérmunka eredményét az ügyfél egy összefoglaló prezentáció formájában kapja meg, melyhez hozzátartozik az egyes javaslatok, kérdéses területek alapos átbeszélése is.

Szolgáltatási csomagjaink

Komplex üzleti tervezés

A komplett üzleti tervezés két cél szolgálhat:

 • Új vállalkozások működési / üzleti irányának meghatározása
 • Létező vállalkozás új üzleti irányba mozdítása

A tervezés, az üzleti tevékenység egészét lefedő elemzéseken alapszik és legfőbb célja a vezetői döntéshozás támogatása.

A komplex üzleti tervezés három részből épül fel:

Üzleti stratégia

Egy alaposan összeállított üzleti stratégia hatékonyan támogatja a vállalkozás működésének egészét. Alkalmazásának köszönhetően élesen kirajzolódnak a vállalkozás olyan kulcspontjai, amelyek ismerete nélkül csak a sötétben bolyongás jellemezi a cég üzleti útját.

A tanácsadási folyamat során tanácsadónk és ügyfelünk együtt meghatározzák az célul kitűzött piaci pozíciót, a célcsoportot, valamint a versenytársaktól történő megkülönböztetés legfőbb pontjait. Ezután alkotjuk meg a stratégiát, amelynek segítségével egyértelmű összképet kapunk az elvárt üzleti működésről

Részletes iparági kutatásokkal térképezzük fel a piacot, amely a stratégia kialakításához, valamint a kalkulációkhoz feltétlen szükséges. Ennek a fázisnak a végén határozzuk meg – három éves távra – a vállalat bevételi modelljét, az elkészült stratégiai pontok és a piacismeret függvényében.

Értékesítési és marketingstratégia

Mind az értékesítési, mind a marketingstratégia egy-egy részleteiben kibontott terv. Ennek a fázisnak az a szerepe, hogy meghatározzuk, melyek a látogatószerzés és a látogatók vevővé alakításának legjobban működő eszközei, majd ezek alkalmazása a megfelelő szinteken.

A jól megválasztott eszközökhöz célszámok, valamint mutatószámok hozzárendelésével a gyakorlatba átemeljük ezeket az elméleti megközelítéseket, és megfogalmazzuk azokat a visszamérési alapelveket, amelyek a hosszútávú, tervezhető működést alapozzák meg. (A marketingstratégia nem marketingterv! Az egy másik történet.)

Pénzügyi terv

A pénzügyi terv elkészítése a komplex üzleti tervezés legutolsó lépése, melyet a korábban elkészített stratégiák, valamint keretszámok alapján határozunk meg. Logikusan szétbontott, paraméterezhető táblázatot készítünk, amely minden tekintetben segíti a tervek operatív megvalósítását. Ebben az egyes költség-, illetve bevételi tényezők könnyen értelmezhetők, egyértelműen leolvashatók. Három évre, havi bontásban szerepelnek benne az adatok, amik a paraméterezhetőség miatt módosíthatók, így – szükség esetén – könnyedén igazíthatók a működéshez.

Az így elkészült komplex üzleti tervezéssel a vállalkozás jövőbeni irányultságát egyértelműen, részletesen kijelöltük, természetesen apró korrekciókat bármikor tehetünk. Az adaptációs készség a siker elérését nagyban segíti, merjük használni.

Üzleti audit

Az üzleti audit célja, hogy átfogó elemzés során felmérjük az egész vállalkozás, vagy egyes üzletágak működését. A szolgáltatás hasonló a menedzserszűréshez, amikor egyszer egy évben elmegyünk egy teljes kivizsgálásra, hogy megbizonyosodjunk arról, minden rendben van-e velünk, egészségesek vagyunk-e.

Mikor lehet szükség üzleti auditra?

 • Amikor a számok növekedést mutatnak, de nem tudjuk biztosan, hogy miért és szeretnénk megérteni. Akár szeretnénk további bővülést is elérni.
 • Amikor az üzlet stagnál, esetleg csökkenő eredményt mutat, ezért szeretnénk azonosítani az okokat, megtalálni a rossz szériából kivezető utat.
 • Amikor nincs kedvünk/időnk/képességünk az elemzésre, és jó lenne egy külső szemrevételezés.

Az audit első lépéseként felállítjuk az aktuális működés teljes logikai struktúráját.  Ennek célja, hogy a működést meghatározó legfontosabb részegységeket és azok összefüggéseit megértsük.

A látható és/vagy rejtett trendek azonosítására ún. KPI-ket, azaz kulcsmutatókat azonosítunk, ezzel az üzletmenet kontrollálásának és tervezésének legfőbb eszközeihez jutunk hozzá.

Ezt követően lokalizáljuk azokat a területeket, amelyek esetlegesen nem felelnek meg az üzleti hatékonyság követelményeinek a mögöttes okok feltárása mellett. A várható kimenetekre különböző szcenáriókat vázolunk fel.

A belső értékelés során – a jól működő egységek mellett – felszínre kerülnek azok a rizikók, amik közép-, vagy hosszútávon, a jelenlegi jó működést is aláaknázhatják, illetve az üzleti célok teljesülését negatívan befolyásolhatják.

Az audit végeredménye: a KPI-kből megállapított trendek, és az átfogó helyzetelemzés összesített adataiból származó értékelés átadása. Gyengülő teljesítmény esetén kitörési pontokat javaslunk az ügyfél képességeitől függően, fontossági sorrendben.

Digit