SZOLGÁLTATÁSAINK

Mire és miért jó egy szakmai tanácsadó?

Vajon a magyar kis- és középvállalkozások körében miért nincs komoly hagyománya az üzleti, stratégiai tanácsadók igénybevételének? Talán azért, mert a legtöbb kisvállalkozás vezetője úgy gondolja, effélékre csak a nagyvállalatoknak van ideje, szüksége és pénze?

Azok a cégek és cégvezetők, akik ezen előítéleteken mégis képesek túllépni, nagyobb léptékben és távlatokban gondolkozni, és nem idegenkednek attól, hogy tanácsadókat vonjanak be, általában tartósabb és több sikert érnek el, mint ezt megelőzően. Hogy miért? Mert egy külső tanácsadó teljesen újfajta tudást és szemléletet vihet be egy vállalkozás életébe.

Ez nem azért van, mert a tanácsadó okosabb a megrendelőnél!

A tanácsadó sikerének titka publikus: a korábbi projektek során megszerzett széleskörű tapasztalatban és piacismeretben, valamint a tanácsadás módszertanában rejlik. A szakember alapos kutató- és elemzőmunkával, az ügyféllel együttműködve, felhasználva a nála felhalmozódott iparági tudást és tapasztalatot, a legjobb válaszokat adja a megoldandó problémákra.

Így a mi célunk is az, hogy minden ügyfelünknek azt nyújtsuk, amire szüksége van. Szolgáltatás-csomagjainkat úgy állítottunk össze, hogy azok rugalmasan alkalmazkodjanak a cégméret és a tevékenység szempontjából is különböző igényekhez.

Az alábbiakban összefoglaljuk tanácsadási szolgáltatásainkat nagy vonalakban, melyek természetesen tovább alakíthatók a konkrét feladatok ismeretében.

Miben tudunk segíteni?

A tanácsadás célja lehet, a teljesség igénye nélkül:

Üzleti ötlet validálása
Digitális transzformáció tervezése, előkészítése
Szolgáltatás vagy termék piaci bevezetésének tervezése

 • Meglévő üzlet fejlesztése
 • Árbevétel jelentős és folyamatos növelése
 • A piaci részesedés növelése
 • A növekedéshez szükséges üzletfejlesztési feladatok meghatározása
 • Üzletfejlesztési terv készítése

Pénzügyi terv készítése

Hogyan dolgozunk?

A tanácsadási projektek általában az alábbi részekből épülnek fel:

 • Workshop(ok)

  egy-egy üzleti kérdés feltárása az ügyfél aktív közreműködésével, a megoldási lehetőségek körbejárása és egyeztetése. Ezeken a workshopokon speciális tanácsadói technikákat alkalmazunk és az előzetes elemzések eredményeit használjuk fel.

 • Tanácsadói háttérmunka (kutatás, elemzés, tanácsadói anyag elkészítése)

  piaci adatok, mérések, trendek, illetve az ügyféltől származó historikus adatok alapján készülő kalkulációk és elemzések készítése, amelyekre alapozva az ügyfél valós képet kap cége aktuális helyzetéről, illetve a piaci folyamatokról.

 • Tanácsadói prezentáció

  a közös munka, valamint a tanácsadói háttérmunka eredményét az ügyfél egy összefoglaló prezentáció formájában kapja meg, melyhez hozzátartozik az egyes javaslatok, kérdéses területek alapos átbeszélése is.

Szolgáltatási csomagjaink

Komplex üzleti tervezés

A komplett üzleti tervezés két cél szolgálhat:

 • Új vállalkozások működési / üzleti irányának meghatározása
 • Létező vállalkozás új üzleti irányba mozdítása

A tervezés, az üzleti tevékenység egészét lefedő elemzéseken alapszik és legfőbb célja a vezetői döntéshozás támogatása.

A komplex üzleti tervezés három részből épül fel:

Üzleti stratégia

Egy alaposan összeállított üzleti stratégia hatékonyan támogatja a vállalkozás működésének egészét. Alkalmazásának köszönhetően élesen kirajzolódnak a vállalkozás olyan kulcspontjai, amelyek ismerete nélkül csak a sötétben bolyongás jellemezi a cég üzleti útját.

A tanácsadási folyamat során tanácsadónk és ügyfelünk együtt meghatározzák az célul kitűzött piaci pozíciót, a célcsoportot, valamint a versenytársaktól történő megkülönböztetés legfőbb pontjait. Ezután alkotjuk meg a stratégiát, amelynek segítségével egyértelmű összképet kapunk az elvárt üzleti működésről

Részletes iparági kutatásokkal térképezzük fel a piacot, amely a stratégia kialakításához, valamint a kalkulációkhoz feltétlen szükséges. Ennek a fázisnak a végén határozzuk meg – három éves távra – a vállalat bevételi modelljét, az elkészült stratégiai pontok és a piacismeret függvényében.

Értékesítési és marketingstratégia

Mind az értékesítési, mind a marketingstratégia egy-egy részleteiben kibontott terv. Ennek a fázisnak az a szerepe, hogy meghatározzuk, melyek a látogatószerzés és a látogatók vevővé alakításának legjobban működő eszközei, majd ezek alkalmazása a megfelelő szinteken.

A jól megválasztott eszközökhöz célszámok, valamint mutatószámok hozzárendelésével a gyakorlatba átemeljük ezeket az elméleti megközelítéseket, és megfogalmazzuk azokat a visszamérési alapelveket, amelyek a hosszútávú, tervezhető működést alapozzák meg. (A marketingstratégia nem marketingterv! Az egy másik történet.)

Pénzügyi terv

A pénzügyi terv elkészítése a komplex üzleti tervezés legutolsó lépése, melyet a korábban elkészített stratégiák, valamint keretszámok alapján határozunk meg. Logikusan szétbontott, paraméterezhető táblázatot készítünk, amely minden tekintetben segíti a tervek operatív megvalósítását. Ebben az egyes költség-, illetve bevételi tényezők könnyen értelmezhetők, egyértelműen leolvashatók. Három évre, havi bontásban szerepelnek benne az adatok, amik a paraméterezhetőség miatt módosíthatók, így – szükség esetén – könnyedén igazíthatók a működéshez.

Az így elkészült komplex üzleti tervezéssel a vállalkozás jövőbeni irányultságát egyértelműen, részletesen kijelöltük, természetesen apró korrekciókat bármikor tehetünk. Az adaptációs készség a siker elérését nagyban segíti, merjük használni.

Üzleti audit

Az üzleti audit célja, hogy átfogó elemzés során felmérjük az egész vállalkozás, vagy egyes üzletágak működését. A szolgáltatás hasonló a menedzserszűréshez, amikor egyszer egy évben elmegyünk egy teljes kivizsgálásra, hogy megbizonyosodjunk arról, minden rendben van-e velünk, egészségesek vagyunk-e.

Mikor lehet szükség üzleti auditra?

 • Amikor a számok növekedést mutatnak, de nem tudjuk biztosan, hogy miért és szeretnénk megérteni. Akár szeretnénk további bővülést is elérni.
 • Amikor az üzlet stagnál, esetleg csökkenő eredményt mutat, ezért szeretnénk azonosítani az okokat, megtalálni a rossz szériából kivezető utat.
 • Amikor nincs kedvünk/időnk/képességünk az elemzésre, és jó lenne egy külső szemrevételezés.

Az audit első lépéseként felállítjuk az aktuális működés teljes logikai struktúráját.  Ennek célja, hogy a működést meghatározó legfontosabb részegységeket és azok összefüggéseit megértsük.

A látható és/vagy rejtett trendek azonosítására ún. KPI-ket, azaz kulcsmutatókat azonosítunk, ezzel az üzletmenet kontrollálásának és tervezésének legfőbb eszközeihez jutunk hozzá.

Ezt követően lokalizáljuk azokat a területeket, amelyek esetlegesen nem felelnek meg az üzleti hatékonyság követelményeinek a mögöttes okok feltárása mellett. A várható kimenetekre különböző szcenáriókat vázolunk fel.

A belső értékelés során – a jól működő egységek mellett – felszínre kerülnek azok a rizikók, amik közép-, vagy hosszútávon, a jelenlegi jó működést is aláaknázhatják, illetve az üzleti célok teljesülését negatívan befolyásolhatják.

Az audit végeredménye: a KPI-kből megállapított trendek, és az átfogó helyzetelemzés összesített adataiból származó értékelés átadása. Gyengülő teljesítmény esetén kitörési pontokat javaslunk az ügyfél képességeitől függően, fontossági sorrendben.

Digitális transzformációs tanácsadás

A digitális transzformáció egy folyamat, melynek során kiváltjuk a korábban nem digitális eszközökkel végzett tevékenységeket digitálisakra. A versenytársak által még nem alkalmazott digitális megoldások bevezetése olyan előnyökkel járhat, amelyek jelen körülmények között piacdöntőek lehetnek.

Amennyiben egy vállalat képes sikeresen megtenni ezt a lépést, onnantól a további változások könnyebben és egyre nagyobb hatékonysággal lesznek bevezethetőek. Általában költség és idő hatékonyság jellemzi a digitális transzformáció lépéseit, melyre néhány példa:

 • “paperless” működés
 • webáruház üzemeltetése
 • folyamatoptimalizáció okos eszközök által
 • folyamatok automatizálása

A belső indíttatású átalakítások azonban nem mindig elegendők, sokszor szükséges a felhasználók irányába is nyitni a digitális megoldásokkal. Ennek az az oka, hogy a hatékonyságon kívül sokszor a vevői oldalról érkező elvárások is a digitális működést követelik meg.

A tanácsadási folyamat abban segít, hogy általa a cégvezetés felismerje azokat az iparági trendeket, amelyek az adott szegmensben meghatározók, valamint, hogy feltérképezze a még ki nem aknázott lehetőségeket. A tanácsadói tevékenység magában foglalja a bevezetési lehetőségek kiválasztását, valamint az azokból realizálható üzleti haszon kalkulációját.

Üzleti / Digitális stratégiai tanácsadás

Az üzleti, illetve digitális stratégiai tanácsadás abban segít, hogy a vállalkozás fő működési irányát meghatározhassuk. Ez az egység önmagában is értelmezhető eredménnyel szolgál a vállalkozások számára.
Ezután és ennek folyományaként az ügyfél mélyreható kutatási eredményeket kap az ő egyedi üzleti folyamataira szabva. Az így – az ügyfél aktív részvételével – megalkotott stratégia a további együttműködés alapja lesz, erre lehet majd építeni az operatív folyamatok alapegységeit.

Smart commerce tanácsadás

Mi is egyáltalán a smart commerce?

Az elmúlt évek során az e-kereskedelem folyamatos növekedésének lehettünk tanúi, ez viszont nem jelenti azt, hogy a fennálló körülmények között ez hosszútávon egyedüli sikertényező lesz. Egyértelműen látszik, hogy a csak a webáruházra fókuszáló vállalkozási réteg egyre kevésbé képes megfelelni az ügyfelek elvárásainak. Az okos eszközök és okos megoldások folyamatos térnyerésének köszönhetően egyre több területen találkozhatunk ezekkel a technológiákkal, amelyek nem leküzdendő akadályok, hanem lehetőségek, amikkel érdemes élni.

Ez a smart commerce.
A klasszikus felfogáshoz képest egy jóval radikálisabb, mégis teljesen reális elképzelés megvalósítása. Más szavakkal: a teljes értéklánc okos megoldásainak közös, egymást erősítő hatásának kiaknázása.

E tevékenységünk során elengedhetetlen, hogy az ügyféllel együttműködjünk. Csak így tudunk teljes felelősséggel elkészíteni egy működő, egyéni igényeknek megfelelő értékesítési, illetve üzleti folyamatokra szabott smart commerce megoldást. Így jöhet létre a versenytársaktól eltérő, a piaci igényekhez jobban illeszkedő terv.

A smart commerce tanácsadás egy folyamat innovációigényes és kockázatosabb tevékenység, ellenben aki ezt idejében meglépi, az óriási előnyre tehet szert a piac többi szereplőjével szemben. A tanácsadás, a lehetőségek felmérésében, valamint az egyedi igényekhez történő igazításban támogatja a sikerre éhes vállalkozásokat.

Piacméretezési tanácsadás

Vajon minden vállalkozás tisztában van azzal, hogy az üzleti tevékenységének végzése során mekkora piaccal, illetve azon belül mekkora potenciállal rendelkezik? Nem biztos.

Ezek megállapítása nélkül viszont nem lehet sikeresen fejlődni, mivel ezek hiányában mind a célkijelölés, mind a működés iránya pontatlan.

A “market sizing” mint tanácsadói tevékenység két különböző esetben lehet megfelelő választás:

 • egy vállalkozási ötlet életképességének vizsgálata, ilyen esetben piackutatás, célcsoport kijelölés, célcsoport értékelés, valamint relevancia vizsgálat szükséges vagy
 • már élő tevékenység módosított működési lehetőségének vizsgálata esetén, ekkor historikus adatokon alapú, piackutatással kibővített elemzési tevékenység kell.

Mikro tanácsadás

Amennyiben a fent ismertetett tanácsadási csomagok között olyat talált, amelynek csupán egy részére tartana igényt, akkor ún. mikrotanácsadás keretében tudunk Önnek segíteni. Amennyiben igény van rá, akár egy workshop keretein belül is el tudjuk oszlatni bizonytalanságát egy-egy kisebb részegységgel kapcsolatos témában is: legyen az például ügyfélszegmentáció, vagy üzleti modell validálása.